Этиопт цементийн үйлдвэр байгуулах тооцоолсон зардал