хөдөлгөөнт болон статик бутлуур нь илүү сайн тохиролцоо