бөмбөгт тээрэм ашиглалтын оновчтой уул уурхайн систем